Wat is het verschil tussen wet en rechten?


Antwoord 1:

De "wet" verwijst naar de geformaliseerde Juris en de wetgeving van een land. Dit zijn de geaccepteerde rechten, vrijheden en bevoegdheden van degenen die binnen de sfeer van die regering vallen.

'Rechten' maken daarentegen niet noodzakelijk deel uit van de geaccepteerde Juris en wetgeving van een land. Ze zijn eerder een sociaal gebruik dan een wet.

dat wil zeggen dat alle mensen eh het recht hebben om te associëren, echter, als u en drie vrouwen samen kinderen willen opvoeden als een polygamistisch gezin, zal de overheid uw gezin niet formeel erkennen onder de wet.

Jullie vier hebben het recht om samen te leven, maar de wet erkent misschien niet formeel dat je dit doet en ontkent je partners daarmee de wettelijke rechten die een traditionele familieregeling zou ontvangen.