Wat is juridisch gezien het verschil tussen verwaarlozing en nalatigheid?


Antwoord 1:

Verwaarlozing is de actie van het nalaten om te zorgen voor iemand aan wie u een specifieke zorgplicht verschuldigd bent, zoals de plicht van de ouders om een ​​bewoonbare omgeving voor hun kind te bieden.

Nalatigheid is het niet nakomen van enige wettelijke plicht die u tegenover anderen hebt, zoals de plicht om uw auto met redelijke zorg te besturen.